Bức tường nhà Tèo👆

Không được viết bậy lên tường!
Không được viết sao ông lại viết?
Tường của tao, tao được viết…
Ông không cho viết thì thôi☺☺☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận