Bò điên

Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.
-Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?
-Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Bò điên

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by muahangvn.com DMCA.com Protection Status