Bỏ của chạy thoát thân

Hai tên trộm vác hai bao tiền chạy trốn, cảnh sát đuổi theo sát nút.
Đành bỏ của chạy thoát thân. Một tên nói với bạn: “Đúng là hễ cứ giàu một chút là gặp ngay rắc rối!”☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận