Bình tĩnh

Một nhà hàng ở New York đề biển: “Trong trường hợp có tấn công hạt nhân hãy giữ bình tĩnh, trả tiền rồi chạy hết sức mình.”

Bầu chọn bài viết

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận