BỊ CÁO LẨY KIỀU @

Quan tòa: Bị cáo có cảm nghĩ gì khi đứng trước tòa?

Bị cáo: Thưa,
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.
Quan tòa: Bị cáo suy nghĩ gì trong những ngày tạm giam?
Bị cáo: Thưa,
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.
Quan tòa: Tại sao bị cáo tham gia chạy án?
Bị cáo: Thưa,
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì.
Quan tòa: Hai bên có thoả thuận cụ thể hay không?
Bị cáo: Thưa,
Tính bài lót đó luồn đây
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.
Quan tòa: Tại sao bị cáo biết sai mà vẫn làm?
Bị cáo: Thưa,
Miếng ngon kề đến tận nơi
Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham.
Quan tòa: Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có nghĩ đến danh dự bản thân không?
Bị cáo: Thưa,
Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên trông xuống, người ta trông vào.
Quan tòa: Hôm nay bị cáo chấp nhận trả giá chứ?
Bị cáo: Thưa,
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
Quan tòa: Bị cáo nghĩ gì về mức án sẽ dành cho mình?
Bị cáo: Thưa,
Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
Quan tòa: Bị cáo có bận tâm đến vợ con không?
Bị cáo: Thưa,
Đau lòng tử biệt sinh ly
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên.
Quan tòa: Bị cáo nhận xét gì về những bị cáo khác trong vụ án này?
Bị cáo: Thưa,
Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người không dao.
Quan tòa: Bị cáo nhận xét gì về các cán bộ điều tra xét hỏi?
Bị cáo: Thưa,
Một ngày lạ thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
Quan tòa: Nếu được nói lời sau cùng, bị cáo sẽ nói gì?
Bị cáo: Thưa,
Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây.
Quan tòa: Bị cáo đã thành khẩn, lại còn giỏi lẩy Kiều, tòa sẽ giảm 50% mức án!
BỊ CÁO LẨY KIỀU @

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by webtruyenhay.com DMCA.com Protection Status