Bệnh nghề nghiệp

Rate this post

Hai người đàn ông gặp nhau:

– Sao mũi cậu lại bẹt ra thế? Cậu chơi quyền anh đấy à?

– Không, tớ làm công việc lau rửa cửa kính ở nhà tắm nữ đấy chứ.

Bệnh nghề nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status