Bánh ngọt tặng vợ@

 Tèo ra hàng bánh ngọt đặt một cái tặng vợ nhân dịp sinh nhật lần thứ 3x. Cô bán hàng hỏi Tèo muốn ghi chữ gì lên bánh.

Tèo trả lời:
– Ghi giúp anh thế này: “Em không hề già đi” ở phần trên, “Em chỉ đẹp hơn lên” ở phần dưới.
Tối hôm đó khi mở bánh sinh nhật, mọi người chỉ kịp đọc trước khi cả cái bánh bay vào tường:
“Em không hề già đi ở phần trên. Em chỉ đẹp hơn lên ở phần dưới”.

Bánh ngọt tặng vợ@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by vietnamtops.com DMCA.com Protection Status