Bài văn “tủ” của Tè[email protected]

Rate this post

 Vào thứ sáu,cô giáo bắt cả lớp tả về một lòai vật mà mình yêu mến. Tèo về bắt một con rận và tả rất chi tiết.Tất nhiên cô giáo không bằng lòng,cô bắt Tèo về tả con chó nhà em.

Tèo làm bài văn như sau:”nhà em có nuôi một con chó,con chó có nhiều lông,đã nhiều lông thì ắt phải có rận,sau đây em xin tả con rận…”, Tèo bắt đầu tả con rận.
Cô giáo tức giận.Lần này bắt Tèo tả con cá.
Hôm sau Tèo nộp bài văn như sau:”nhà em có nuôi một con cá,con cá sống dưới nước thì có nhiều vảy.Trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông,đã nhiều lông thì phải có rận,sau đây em xin tả con rận…”

Bài văn “tủ” của Tè[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status