Ba cũng muốn đi…

 Đứa con trai đi chơi đến khuya về, vừa bước vào cửa bà Mẹ lao ra tất một cái thật mạnh.

– mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi chơi suốt ngày không lo học hành gì cả.

Đứa con uất ức:

– con chịu hết nổi rồi, con không thể ở trong cái nhà này nữa. Con sẽ ra đi, đi thật xa để tìm tự do. Ba Mẹ đừng cản con.

Cha anh lật đật chạy đến:

– Dừng lại thằng kia!

– Con nói đừng cản con mà!

– Ba không cản mày đâu, nhưng mày cho Ba theo với… Ba cũng muốn đi…

Ba cũng muốn đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by ketoantruong.com DMCA.com Protection Status