Bà của Tèo👀

Bà của Tèo năm nay 103 tuổi. Bà cứ ở trong nhà lủi thủi 1 mình, Tèo thương bà lắm. Thấy vậy nên mới nói với bà
Sao bà không ra ngoài chơi với các ông bà già trong xóm cho vui
Bà nhe răng cười bảo :
– Tao không chơi với mấy đứa nít ranh 70 hay 80 tuổi đó!👆

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận