Bà của Tèo👀

Bà của Tèo năm nay 103 tuổi. Bà cứ ở trong nhà lủi thủi 1 mình, Tèo thương bà lắm. Thấy vậy nên mới nói với bà
Sao bà không ra ngoài chơi với các ông bà già trong xóm cho vui
Bà nhe răng cười bảo :
– Tao không chơi với mấy đứa nít ranh 70 hay 80 tuổi đó!👆
Bà của Tèo👀

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by choiphongthuy.com DMCA.com Protection Status