Thời bao cấp, cả nước đều khổ. Tôi cũng trong số đó. Từ miền trung tôi lưu lạc vào Saigon. Xích lô cũng đã từng, bốc vác cũng đã trải… nhưng không cạnh tranh nổi với họ. Thất nghiệp vẫn…

 Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Tèo vừa đến công ty thì chạy ngay vào nói với giám đốc: “Thưa giám đốc, tôi muốn báo cho ông biết là hôm qua tôi vừa mới cưới vợ”. Ông giám đốc nhìn…

 Tèo đang ngồi ăn cơm với vợ thì cô bồ điện đến . – Anh yêu à , anh có nhà không ?. – Nguyễn thị Có. – Anh có đến ngay chỗ em được không ? Chỗ hẹn hôm…

– Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca. – Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng. – Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm. – Người nhiều mộng vào đời để rồi…

 Tí hỏi Tèo: Tiếng mẹ đẻ là sao hở anh? Tèo: Ngôn ngữ đầu tiên chúng ta nói được gọi là tiếng mẹ đẻ. Bởi vì ở nhà ba chả có cơ hội nào để nói.