Ấm và chảo nào?

Rate this post

Một nhân viên CIA ở một nước Châu Á nhận nhiệm vụ tìm người trợ lý bí mật đang nằm vùng tại thủ đô thành phố.
Đến nơi, tại ngôi nhà cần tìm, anh ta thấy một ông già ngồi trước cửa.
– Ấm và chảo được sửa ở đây phải không? – Anh ta dùng mật mã.
– Ấm và chảo nào? – người đàn ông trả lời – Nếu anh muốn gặp cái thằng gián điệp Mỹ đó, hắn sống ở tầng 2, phòng 13
Ấm và chảo nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status