Ám hiệu

Trong buổi nhậu tất niên cơ quan, Tèo muốn đi vệ sinh bèn đứng dậy ra ngoài nhưng không tìm thấy nhà vệ sinh đâu bèn hỏi phục vụ: “Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”. Nhân viên phục vụ lịch sự: “Xin lỗi! Nhà hàng chúng tôi không có nhà vệ sinh, tuy nhiên chúng tôi đã hợp tác với nhà vệ sinh công cộng ở cuối đường kia, nếu là khách của nhà hàng này sẽ được miễn phí!”. Tèo hỏi lại: “Thế làm sao phân biệt được khách của nhà hàng và người vãng lai?”. Nhân viên phục vụ hồ hởi: “Quý khách chỉ cần nói một câu ám hiệu!”.
Tèo ngạc nhiên: “Câu ám hiệu gì mà bí mật vậy?”. Nhân viên phục vụ nói nhỏ: “Khi anh tới đó chỉ cần nói “tôi là khách tới dùng bữa” là họ hiểu ngay!”☝

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận