Ai ghen?

Rate this post

Bà chủ nhà nói với cô giúp việc:

-Ông nhà tôi lại tằng tịu với cô thư ký rồi!

-Thưa bà, tôi không tin! Chắc bà nói thế để tôi ghen chứ gì?

Ai ghen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status