Ai đây?

 Tèo gặp người bạn học trên phố cùng với một cô gái,

– Anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị: “Ai đây?”.

Người bạn đáp:
– Bạn gái tao.

Tèo tức giận quát:

– Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!!!

Ai đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by hằng.vn DMCA.com Protection Status