208 cái

– Này, mày biết người ta có bao nhiêu chiếc xương không?
– 207 cái.
– Thế mà tao có 208 cái đấy!
– Xạo mày!
– Chứ sao, tao mới nuốt 1 cái xương cá xong!

208 cái

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by trâm.vn DMCA.com Protection Status