1×10=9

Rate this post

– Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?
– Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ!
– Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi!
– Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!

1×10=9

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

Powered by truyencuoiviet.com

DMCA.com Protection Status